Deze website maakt gebruikt van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Bekijk hier onze Cookieverklaring.

Disclaimer

Disclaimer voor dikkenhasselt.nl


Handelsonderneming B. Dikken B.V. (Kamer van Koophandel: 05055400), hierna te noemen B. Dikken, verleent u hierbij toegang tot dikkenhasselt.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. B. Dikken behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

B. Dikken spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van B. Dikken. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. B. Dikken geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in het bijzonder niet voor directe of indirecte gevolgschade, verlies van gegevens, winstderving, systeem- of productiestoringen ten gevolge van het gebruik van deze website of het downloaden van gegevens. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan B. Dikken nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij B. Dikken en/of haar licentiegevers en/of derden. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van B. Dikken en/of de houders van de desbetreffende auteursrechten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.